Druhy osevu

Liniový osev

se běžně používá u dálnic a silnic. Na místech, kde je hlavním účelem hydroosevu zamezení odletu osiva (například kvůli větru od projíždějících vozidel), ale není třeba přímo parková kvalita. Osev je zpravidla složen pouze ze šedého mulče, osiva, pojiva, případně základního hnojiva.

Standardní zelený osev

používá se u aplikací, kde je vyžadována vyšší kvalita výsledného trávníku. Od průmyslových objektů po ozelenění městských parků nebo zahrad. Skládá se ze zeleného mulče, osiva, silnějšího pojiva, základního hnojiva a stimulátoru klíčení.

Hydroosev do svahu

v tomto případě se k aplikaci používá papírovo dřevitý mulč, který lépe odolává tekoucí vodě ve svahu, kde je třeba kvalitnějších pojiv a podpůrných látek.

Využívá se také u zakládání kvalitních trávníků kolem domů a kancelářských budov, kde je kladen větší důraz na kvalitu.