O hydroosevu

Hydroosev je způsob osévání ploch, které se provádí rovnoměrným nanášením směsi vody, osiva, hnojiv, protierozních a dalších přísad.

Výhody

 • Přesné rozprostření osiva
 • Zabránění půdní erozi
 • Zabránění vyzobávání osiva ptactvem
 • Nižší nároky na zalévání – podpůrné látky 
 • pro absorbci vlhkosti
 • Hnojivo na půl roku od aplikace
 • Stimulace klíčení

Kde se používá

 • Náspy u dálnic
 • Parky
 • Zahrady
 • Svahy
 • Nedostupná místa
 • Revitalizované skládky
 • Zelené střechy
 • a téměř všechny další osévané plochy