Hydroosev

Hydroosev je způsob osévání ploch, které se provádí rovnoměrným nanášením směsi vody, osiva, hnojiv, protierozních a dalších přísad.

Kde se používá hydroosev

„Všude“ by mohla být jednoduchá odpověď. Hydroosev je vhodný pro různé plochy jako jsou: 

 • Náspy u dálnic
 • Parky
 • Zahrady
 • Svahy
 • Nedostupná místa
 • Revitalizované skládky
 • Zelené střechy
 • a téměř všechny další osévané plochy

Výhody hydroosevu

 • Přesné rozprostření osiva
 • Zabránění půdní erozi
 • Zabránění vyzobávání osiva ptactvem
 • Nižší nároky na zalévání – podpůrné látky
  pro absorbci vlhkosti
 • Hnojivo na půl roku od aplikace
 • Stimulace klíčení

Jak to funguje?

Ve stroji určeném k osévání se rozmíchá vybraný poměr vody, mulče, osiva a dalších látek a pod vysokým tlakem se pomocí nástřiku směs aplikuje na připravenou půdu. 

Jak postupovat v případě zájmu o osev

Zkontaktujete nás buď pomocí kontaktního formuláře nebo telefonem. Zjistíme Vaše požadavky, jaké jsou podmínky pro osev, určíme vhodný postup a cenu a přijedeme provést aplikaci.